FAKE NEWS IS VIOLENCE!

“The most violent element in the society is ignorance”

                                                                Emma Goldman

 

21686166_891184304378117_457982121583720100_n

We encourage people to use their imagination to make sense out of this sentence.

Please be reminded that past and current administrations use various means to deceive people.

They spread fake news and lies to cover up what is real.

GNP, GDP, infrastructure, and promises of politicians with regard to development are also smoke screen to the hide real situations. But these are less effective compare to killings.

Duterte administration use fake news massively to encourage violence. Illegal drugs are one among serious problems that should be addressed; but it is intentionally blown out of proportion. The exaggerated presentation of drug problem justifies killings. Since Duterte’s assumption to office, blood and dead bodies of allegedly drug users and pushers became everyday news to the point that people became use to it.  There are thousands of victims died without due process; the number of people weeping and crying for justice increase daily.  This BLOOD BATH is being carried out by FAKE NEWS.

21931064_10212450595771330_370273977_oPOVERTY, HUNGER, SOCIAL INJUSTICE, INEQUALITY AND DESTRUCTION OF ECOLOGY is real and recurring. People talk less on these issues. People talk more on blood. People talk more on physical violence rather than violence caused by structures such as control to social patrimony by few through centralization of political power.

There’s more. Duterte administration is very vocal to the idea of Martial Law. He keeps on talking about declaring it on the BASIS OF FAKE NEWS!

Autonomous activists and anarchists gathered at Rizal Park yesterday (Sept. 21) to encourage people to become critical. Through FOOD SHARING (Food Not Bombs of FNB), sharing of clothes to the homeless, musical jamming discussions they able to send their message to the people who are generally entertained by FAKE NEWS coming from the government,  leftists and opposition who are interested to power.

21931411_10212450599291418_1769123205_o

———————————————————

“Ang Pekeng Balita ay Karahasan”

Pinili na higit na maging bukas sa maraming pakahulugan ang pangungusap, sikapin na iugnay sa iyong aktuwal na karanasan at tiyak ito ay magbibigay ng makabuluhang kahulugan.

Nagkita-kita ang mga indibidwal at kolektiba mula sa iba’t—ibang bahagi ng Metro Manila at karatig ng syudad sa Rizal Park para mag-protesta. Huwag mong isipin na kami ay nakilahok sa deklarasyon ni Digong na umano’y pambansang protesta. Naroroon kami sa simpleng dahilan. Upang TUTULAN ang KARAHASAN. Ang pagpapanatili sa KAMANGMANGAN NG TAO AY ISANG MALUPIT NA KARAHASAN. Ang PAGPAPAKAIN NG MGA PEKENG BALITA AT IMPORMASYON sa publiko ay isang manipulasyon upang maikubli ang dapat pagtuunan ng mga tao.

21617689_891184317711449_8824963442870275621_n

Ang tunay na SAKIT NG LIPUNAN AY ANG KAWALAN NG PAGKAKAPANTAY-PANTAY SA AKSES SA MGA BATAYANG PASILIDAD AT SERBISYO SA LIPUNAN. Ang iilan lang na grupo ng tao ay labis ang pagtatamasa ng luho habang ang malawak na bilang ng mga tao ay halos mamatay o magpakamatay sa gutom. Namamatay ng wala atensyong medikal o paikot-ikot sa mga bangketa ng Kamaynilaan.

Ang Digmaan Laban sa Droga ay ekstra bagansyang panglinlang UPANG ILIHIS ANG ATENSYON NG TAO.

Ang mga pekeng balita ay naghahatid ng kalituhan sa atin upang tayo ay magtayo ng bakod sa ating mga pagitan upang ipaglaban ang iniidolong pulitiko.

Ang mga pekeng balita sa ngayon ay higit na marahas dahil nabibigyan nito ng justification o batayan ang pagkitil ng buhay.

Sa karanasan, ang mga pekeng balita din ang isa sa mga ginamit upang magdeklara ng Martial Law si Marcos noong 1970s.

21687406_891185321044682_4826471338686523412_n

ANG BAWAT ISA SA ATIN AY MAY KAKAYAHANG KOMPRONTAHIN ANG MGA PEKENG BALITA. HUWAG NATING HAYAAN NA MAG-ISIP SILA PARA SA ATIN. HUWAG NA TAYONG LUMAYO, IHAMBING NATIN ANG ATING TUNAY NA KALAGAYAN SA PANGAKO NG MGA PULITIKO, MANDATO AT MGA TRABAHO NG GOBYERNO, IDEYA NG PAGSISIKAP AT KAUNLARAN.

 

ANG TAX, ANG CORRUPTION, ANG PAGDARAMABONG SA KALIKASAN, AT PAGKONTROL NG IILAN SA YAMAN. BAKIT BA ANG MGA ITO’Y HINDI NATIN PINAG-IINITIAN O HINDI SAGUTIN NG PAMAHALAAN, SA GAYONG NASA KANYA ANG KAPANGYARIHAN?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: