MABUHAY FNB CREW NG TAYABAS QUEZON – ISABUHAY ANG ANARKIYA!

tayabas poster

Ang “Food Not Bombs” o FNB ay nagsimula noong dekada 1980s sa Estados Unidos bilang isang MAPAYAPANG PROTESTA LABAN sa HIRARKIYA at mga kagyat na epekto nito katulad ng digmaan, kagutuman, pagkasira ng kalikasan, diskirminasyon, patriyarkiya at iba pang sakit ng lipunan.

Matapos ang pamosong “BATTLE IN SEATTLE” noong huling bahagi ng 1990s – ang protesta at kaguluhan sa kasagsagan ng mga kilos protesta laban sa negosasyon ng World Trade Organisation o WTO. Habang may mga grupo na sumasabay sa parlamentaryo ng negosasyon ng WTO katulad ng mga NGOs, Civil Society at iba pang maka-kaliwang organisasyon, maraming tao, indibidwal at mga kolektiba ng magsasaka, manggagawa, kabataan at mga maka-autonomistang akbtibista ang nagsasagawa ng mga direktang pagkilos labas sa mga itinatakda ng mga umiiral na polisiya. Ang mga anarkista sa kabilang banda sa pangunguna ng Bloc Black ay nagsagawa ng PROPERTY DESTRUCTION. Ito ay pampulitikang pagkilos na nakatuon sa pag-atake sa mga simbolo ng kapitalismo at pang-aalipin. Nabulabog ang negosasyon dahil sa malawakang pagkawasak ng mga establisyemento upang iparamdam sa mga imperyalista na hindi “business as usual” ang magiging kasunod ng protesa. Sa buod ang mga sumunod na negosasyon at pagpupulong na  isinagawa ng WTO, G8 at iba pa ay pinutakti at inatake ng mga direktang pagkilos.

Hindi lumipas ang ilang taon, sumulpot ang mga indibidwal at kolektiba na tumangan sa prinsipyo ng anarkiya kaakibat ng pagsasagawa ng FNB at Really, Really Free Market upang atakihin ang hirarkiya, digmaan, kagutuman at patriyarkiya. Napakahalaga ng EKSENA NG PUNK at DIY HARD CORE sa paglaganap ng anarkistang kaisipan. Ganap na nabuo ang mulat, pulitikal, aktibong ANARCHO PUNKS at naging malinaw ang pagkakaiba ng mga anarcho punks sa mga punks na mauugat noong 1980s na bagamat kritikal sa kapangyarihan ay walang malinaw na pagkaka-intindi sa pagiging anti-authoritarian. May may punks din na naimpluwensyahan ng maka-kaliwa na ang prinsipyo ay taliwas sa ideya ng pagkamit ng pansariling determinasyon at nakatuon sa pagtatag ng estado.

Ang FNB ay lumanding sa mga isla sa arkipelago una sa Manila kasunod ng Battle in Seattle. Ang mga mulat, dedikado at mga may paninidigang anarkista ay kumilos sa lokalidad upang atakihin ang hirarkiya na lumalapastangan sa ating inang kalikasan, sa ating kultura at sa ating mga komunidad. Naging epektibong taktika ang FNB sa pagpapalaganap ng mga kritikal na ideya habang direktang nagbibigay suporta sa mga marhinalisado at mga nagugutom na malawak na bilang ng populasyon partikular sa Kamaynilaan. Sa ngayon ay laganap na ang FNB sa maraming panig ng daigdig; dito sa ating arkipelago ang mga Crew ay: sa Baliwag at Sapang Palay (Bulacan), Taguig, Pasig, Makati, Cavite (Dasmarinas), Quezon City, Naga (Bicol), Davao, Cebu City, Bantayan Island (Cebu) Pampanga, Tarlac, Lucena at maaring may mga hindi pa nabanggit.

ANG PAGDIRIWANG NG TAYABAS CREW ng IKA-SAMPUNG (10) ANIBERSARYO NG PAGSASAGAWA NG FNB AT PAGSUSULONG NG ANARKIYA sa iba’t—ibang paraan ay palatandaan na TULOY-TULOY at UMUUNLAD ang maka-otonomiyang kilusan, eksena, ugnayan, sabwatan at iba pang katawagan.

REBOLUSYON LANG ANG TANGING DAAN UPANG MAALIS ANG KAHIRAPAN, KAGUTUMAN, PANG-AAPI, PAGKASIRA NG KALIKASAN, DISKIRMINASYON AT PATRIYARKIYA. ANG REBOLUSYON AY PAG-AARI NG TAO.  HINDI MAGAGANAP ANG REBOLUSYON KUNG ANG ISANG KAGANAPAN AY MAY BOSS AT NAGKO-KONTROL SA ATING PAGKILOS. ANG REBOLUSYON AY MALAYANG INTERASKYON, KOOPERASYON BOLUNTERISMO NA MAY MALALIM NA RESPETO SA PAGKAKAIBA-IBA.

MULI, MABUHAY ANG FNB TAYABAS CREW!

Mula sa : Local Autonomous Network (LAN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: