onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

MABUHAY FNB CREW NG TAYABAS QUEZON – ISABUHAY ANG ANARKIYA!

Ang “Food Not Bombs” o FNB ay nagsimula noong dekada 1980s sa Estados Unidos bilang isang MAPAYAPANG PROTESTA LABAN sa HIRARKIYA at mga kagyat na epekto nito katulad ng digmaan, … Continue reading

July 30, 2017 · Leave a comment

SKA [Sining Kalikasan Aklasan] –Art, Ecology and Resistance

STOP VIOLENCE! STOP ALL KIND OF WARS AGAINST ALL ORGANISMS! In its fourth year of conduct SKA is getting more diverse, vibrant, creative and inclusive. CURIOSITY AT FIRST SIGHT More … Continue reading

July 26, 2017 · Leave a comment