onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

Sa Rebolusyon ng Masa na Inakay ni Bonifacio

c13d8cfc01ab07b0d0e11e184250fa94

Sinusulat ko ito nang may paghanga sa isang librong nakuha ko mula sa mga ipinagbibili ng National Museum. May pamagat itongBonifacio’s Unfinished Revolution  ni Alejo L. Villanueva. Hindi ko inaasahan nung una na mapukaw ng librong ito. Sa nipis ba naman nito ay  parang napakahinahon  ng nilalaman nito, dagdag pa na nakuha ko ito sa isang ahensya ng gobyerno. Ganunpaman, hindi ko pa natatapos basahin ang libro ay hindi ko na mapigilang magbigay ng komentaryo sa mga nabasa ko rito.

Maaaring tuligsain ang librong ito sa kakulangan ng datos at detalye ukol sa kasaysayan. Di kasing detalyado ng mga libro ngayon gaya ngUnder Three Flags ni Benedict Anderson. Pero kaintindi-intindi naman ito dahil unang nalathala ang librong ito noong 1989, noong di pa uso ang Google at WikiLeaks, at noong  wala pang mga library sa Internetna naglalaman na ng halos tungkol sa lahat ng bagay. Isa pa, may talinhaga sa mga pahayag ng may-akda na ibinunsod  marahil sa kanyang pag-aaral ng Pilosopiya.

https://hindiakositaks.wordpress.com/2016/05/18/sa-rebolusyon-ng-masa-na-inakay-ni-bonifacio/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 19, 2016 by .
%d bloggers like this: