onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

Sa Rebolusyon ng Masa na Inakay ni Bonifacio

Sinusulat ko ito nang may paghanga sa isang librong nakuha ko mula sa mga ipinagbibili ng National Museum. May pamagat itongBonifacio’s Unfinished Revolution  ni Alejo L. Villanueva. Hindi ko inaasahan … Continue reading

May 19, 2016 · Leave a comment