onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

“MAGLABA AY DI BIRO ANG MALIGO AY SERYOSO” – Detergent and Bath Soap Making Workshops

9 Abril 201. Autonomous activists and anarchists gathered in Onsite Infoshop in Barangay Buli Muntinlupa City to conduct WORKSHOPS on detergent and bath soap making.

WP_20160410_008

WP_20160406_006

 

TAGUMPAY! We able to produced 2.5 kilos of detergent powder (sampaguita scent) and 8 pieces of bath soap in a 17 x 13 centimeter container (jasmine scent).

WP_20160406_034                      WP_20160410_001

Ang mga angkop na kakayahan at kasanayan ay makabuluhan at napapanahon.  Ang mga praktikal na pamamaraan ay detalye ng proseso ng pagbabago.  Higit na magiging makahulugan ang PANLIPUNANG PAGBABAGO kung tayo ay nagkakaroon ng kontrol sa ating mga pangangailangan.

Ang pamimigay ng pagkain, gamot, babasahin at iba pa ay mahalagang aspeto ng pag-atake sa hirarkiya; subalit ang pagbabahagi  ng kasanayan at kaalaman ay istratehikong proseso ng pagpapaunlad ng kakayahan nating lumikha ng ating mga sariling pangangailangan.

HAVE FUN AND DO IT YOUR SELF!

edited            WP_20160409_011

WP_20160409_052            WP_20160409_071

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 10, 2016 by .
%d bloggers like this: