onsite.infoshop

An Anarchist and Autonomous Community-Based Resource Center in Muntinlupa City (Manila south), Philippines

Haymarket Square Commemoration

DITO SA ATIN, TILA HINDI ITO BAHAGI NG ATING MEMORYA. Ang pagdiriwang ng araw ng paggawa ay laging nakatuon lang sa pagkamit ng benepisyo ng mga manggagawa. Karaniwang pinangungunahan ng mga sentralisadong unyon na tila walang pagkilala sa kaganapang ito.

May dalawang posibleng dahilan ang “pagkakalimot”: talagang hindi lang ito alam ng mga Unyon, bagay na mahirap paniwalaan dahil ang mga literatura nito ay madaling matatagpuan ni google. Maaring intensyon talaga dahil kadalasan sa mga Unyon ay impluwensyado ng mga otoritaryang maka-kaliwang partido o grupo na may tangang Marxismo-Lenninismo na pagsusuri.

Ang tagumpay ng pakikibaka ng mga manggagawa ay hindi lang sa benepisyo o higit pang pagpapababa ng oras ng paggawa, at LALONG HINDI ITO PAGSASAKAPANGYARIHAN NG MGA PARTIDO SA NGALAN NG MGA MANGGAGAWA.

ANG INISYATIBA NG MANGGAGAWA AY AMBAG NG KANILANG URI PARA SA PANLIPUNANG REBOLUSYON. ANG PANLIPUNANG REBOLUSYON AY GAMPANIN NG LAHAT NG SEKTOR, URI AT GRUPO NG MGA TAO SA LIPUNAN UPANG KAMTIN ANG KANILANG PANSARILING  DETERMINASYON.  WALANG IBANG DAPAT MANGASIWA NG ATING MGA SARILING UGNAYAN AT RELASYON KUNDI TAYO MISMO. (SELF-ORGANISED AT SELF-MANAGED AFFAIRS).

poster

Maraming karanasan na higit na naging produktibo ang mga manggagawa ng sila ang direktang nangangasiwa ng mga pabrika, paggawaan at industriya sa Espanya noong 1936. Gayundin sa Buenos Aires sa Argentina noong unang bahagi ng 2000 ng magkolaps and ekonomya nito dahil sa utang, nawalan ng trabaho ang mga manggagawa dahil sa pagsasara ng mga pabrika. Mahigit na 200 pabrika, eskwelahan, klinika at iba pa ang pinangasiwaan ng mga manggawa, sa gabay ng mga anarkistang indibidwal ay prinoseso ang malalayang assembliya na siyang nagpatakbo ng mga workshops at pabrika. Napigil ang direktang pangangasiwa sa Moscow at Petrograd dahil sa pag-aresto sa kanila ng mga puwersang pulahan ng mga Bolshevik (na siyang nagbunsod ng Rebelyon ng mga anarkistang marinero sa Kronstadt na ang kanilang hiling ay palayain ang mga manggagawang nais mag-self-organise)

Sino sa atin ang may kagyat na pag-ala-ala sa Unyon Obrera Demokratika (UOD)? Ang kauna-unahang unyon ng mga manggagawa sa arkipelago. Na-organisa ito sa anarkiyang impluwensya (anarko-sindikalismo) na dala ni Isabelo de los Reyes buhat sa kanyang pagkakabilanggo sa Montjuich sa Barcelona kung saan nakilala niya ang mga anarkistang manggagawa at media. Siya ay nasangkot sa mga kilos-protestang organisado ng mga sindikalista na siyang malakas sa Espanya ng mga panahong iyon. Naglabas ng mga sulatin ang UOD sa gabay ng mga sulatin ni Malatesta at Proudhon.

Ang tagumpay ng anarkista sa Haymarket ay tinatamasa ng mga magulang kapatid, kaibigan, kapit-bahay at mga kamag-anak nating manggagawa sa ngayon. Magiging ganap ang pakikibaka nila sa yugtong sila na ang direktang nagpapatakbo ng mga paggawaan, transportasyon, komunikasyon, edukasyon, pangkalusugan at iba pang serbisyo na epektibong pinakikinabangan ng mga tao sa lipunan.

————————————————

Haymarket Square riot, outbreak of violence in Chicago on May 4, 1886. Demands for an eight-hour working day became increasingly widespread among American laborers in the 1880s. A demonstration, largely staged by a small group of anarchists, caused a crowd of some 1,500 people to gather at Haymarket Square.

When policemen attempted to disperse the meeting, a bomb exploded and the police opened fire on the crowd. Seven policemen and four other persons were killed, and more than 100 persons were wounded. Public indignation rose rapidly, and punishment was demanded. Eight anarchist leaders were tried, but no evidence was produced that they had made or thrown the bomb. They were, however, convicted of inciting violence, although no evidence was presented that they knew the bomber, who was never discovered. Four were hanged, one committed suicide, and the remaining three—after having served in prison for seven years—were pardoned (1893) by John P. Altgeld, governor of Illinois, on the ground that the trial had been patently unjust. The incident was frequently used by the adversaries of organized labor to discredit the waning Knights of Labor movement.

Read more: Haymarket Square riot | Infoplease.com http://www.infoplease.com/…/haymarket-square-riot.html…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 17, 2014 by .
%d bloggers like this: